Резерват Ропотамо се намира на 50 км южно от Бургас и само на 5 км северно от Приморско, резерватърт обхваща обширни местности, разположени по течението на едноименната река. Това е един от най-старите резервати в България – обявен е за такъв още през 1940г, но през 1962г. този статут е отменен. Бързото застрояване по Черноморието и напливът от туристи през следващите години води до значително влошаване на състоянието на района и през 1992 г. статутът на резерват е възстановен. Резерватът е с площ 1 000 ха и се простира около двата бряга на река Ропотамо.

В резервата се срещат близо 250 вида птици, а 71 от тях са вписани в Червената книга на България като застрашени от изчезване.
Реката не е голяма, цялата и красота идва от великолепната лонгозна гора и красивите водни лилии. Лонгозът е един поразяващ с красотата си девствен растителен свят.
Ропотамо се образува от рекичките Росенска и Церовска, извиращи от Странджа планина и има обща дължина 50 км. В горното си течение реката е сладководна, но след няколко километра тя става солена. Бреговете на Ропотамо са много живописни.

В началото стръмните и терасирани склонове са обвити в зеленина, изпод която на места се показват уединени скали. Между тях най-причудливото скално образувание е "Лъвската глава". Високи брястове, ясени, явори и други видове дървета са се вплели и надвесили клони над спокойните води. По тях пълзят диви лози, бръшлян и други увивни растения. Те създават илюзията за екваториална гора. В долното си течение водите се разливат нашироко и образуват сочни ливади или непроходими мочурища, обрасли с блатна тръстика и водни лилии. Колкото повече се приближава до морето, бреговете са обвити от гъста зеленина. Така се очертава най-красивата част на реката - лиманът, заобиколен от гори, зелени хълмове и пясъчни дюни.

Реката е богата на риба - кефал, попчета, шаран, мряна и др. В парка обитават редки птици, диви свине, сърни, елени и др. Резерват "Ропотамо" включва в себе си няколко по-малки резервата:

  • резерват "Водни лилии";
  • резерват "Змийския остров";
  • резерват "Аркутино";
  • резерват "Морски пелин".

 

 

Посещавайки резервата "Ропотамо", ще можете да се докоснете до чиста и непокътната природа и да се насладите на нейното величие.

Image