През 2003 беше разкрито уникалното тракийско светилище „Беглик Таш”, което се определя като най-ранното, открито досега тракийско мегалитно светилище в югоизточна Тракия и по Черноморското крайбрежие. Проведените проучвания доказаха, че още в края на бронзовата (XIII в.пр.Хр.) епоха тук е кипяла активна човешка дейност.

Бегликташ или Беглик таш е тракийско светилище и древна обсерватория. В близост до руините на древният град Ранули по хребета на Маслен нос, на около 210 метра н.в. и на 3 км. от град Приморско се намира светилището на град Ранули - кръг от огромни камъни, разположени върху склалиста повърхност изскачаща сякаш от нищото в средата на зелена поляна.

Древните са обожествявали местността, принасяли са дарове и я превръщат в своеобразен храм. В течение на времето се изграждат жилища за обслужващите храма (жреците), като върху голата дотогава скала започват да пренасят огромни камъни от околността, като по начина на подреждане се образува календар-часовник-обсерватория.

Според учените светилището е изпълнявало следните функции:

Храм - много добре са запазени изсеченият в скалата жертвеник, състоящ се от две вани със свързващи ги улеи, главният олтар (огромен камък стъпил върху три точки, както и каменният трон на който е седял владетеля или главният жрец. Интересното е, че в жертвеника не са намерени никакви животински следи, а единствено растителни, което навява на мисълта че в жертва са се принасяли единствено растения - грозде, смокини, маслини и др.

Часовник - подредбата на камъните е такава, че слънчевата сянка падаща от главният олтар (огромен специфично извит камък) върху подредените на север от него 6 по-малки камъка, изпуълняват функцията на слънчев часовник, отчитащ частите на деня на 6 части. Според откритите досега археологически находки се счита, че светилището е съградено през 14 век пр.н.е., като функционира до 5 в.сл.Хр.

Календар - върху скалната повърхност има издълбани дупки, като в моментите на слънцестоене и равноденствие между подредените камъни преминават слънчевите лъчи огряващи тези точки

По своята същност мястото е изпълнявало подобни функции каквито изпълняват манастирите в наши дни.
Легендата разказва, че Одисей е преминал през светилището за да се допита до прорицателите и да принесе дарове на боговете преди да се отправи на неговото митично пътешествие.