Северно от Приморско в зоната между лагуната Стамополу и плажната ивица се намира един от най-добре запазените дюнни комплекси по нашето Черноморие. Гребените на най-високите дюни достигат до 19 м. височина и представляват изключителна гледка за посетителите. Това е природната забележителност „Пясъчни дюни-Перла“.

"Пясъчни дюни в местност Перла" – или накратко, Пясъчни дюни Перла – е природна забележителност, заемаща територия от 24 ха. Дюните се намират северно от Приморско и са лесно достъпни пеша от града. Разположени са между плажната ивица и лагуната Стамополу. Голямо е разнообразието и от безгръбначни животни, редки и застрашени видове земноводни, влечуги и бозайници.

Дюните са обявени за природна забележителност през 1994 г. заради богатото си разнообразие от растителни видове. Тук можете да видите различни видове от т.нар. псамофитни (пясъчни) растения. Идентифицирани са общо 80 различни растителни вида, част от които са включени в Червената книга на България. Самите дюни, нашарени с тъмнозелени храстчета, представляват изключително красива гледка. Някои от тях достигат височина до 19 м.